3.11. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej wiedząc, że zbio rem wartości tej funkcji jest przedział (- infty,4) oraz dla argumentów przyjmuje tę samą wartość, równą -1. -2i8 funkc

3.11. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej wiedząc, że zbio rem wartości tej funkcji jest przedział (- infty,4) oraz dla argumentów przyjmuje tę samą wartość, równą -1. -2i8 funkc