3.12. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej cja f jest rosnąca w przedziale (-1,+ infty) i malejąca w przedziale (- infty,-1) , zbiorem wartości tej funkcji jest przedział (-2,+ infty) a jej wykres przechodzi przez początek układu współrzędnych. wiedząc, że funk

3.12. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej cja f jest rosnąca w przedziale (-1,+ infty) i malejąca w przedziale (- infty,-1) , zbiorem wartości tej funkcji jest przedział (-2,+ infty) a jej wykres przechodzi przez początek układu współrzędnych. wiedząc, że funk