3.13. Funkcja kwadratowa f dla argumentu -3 przyjmuje najmniejszą wartość, równą 5. Wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt A 4(- 2, 10) wyznacz wzór funkcji f w postaci kanonicznej. 2 przyjmuje największą wartość, rów ną 4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej wiedząc, że jej wykres przecina oś OY w

 3.13. Funkcja kwadratowa f dla argumentu -3 przyjmuje najmniejszą wartość, równą 5. Wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt A 4(- 2, 10) wyznacz wzór funkcji f w postaci kanonicznej. 2 przyjmuje największą wartość, rów ną 4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej wiedząc, że jej wykres przecina oś OY w