3.14. Funkcja kwadratowa f dla argumentu punkcie o rzędnej 1.

3.14. Funkcja kwadratowa f dla argumentu punkcie o rzędnej 1.