3.15. Dana jest funkcja kwadratowa f(x) = x ^ 2 gdzie x in R liczby całkowitej k: a) różnica f(k) – f(k – 1) jest liczbą całkowitą nieparzystą b) różnica f f(k + 3) – f(k + 1) jest liczbą podzielną przez 4. Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej

3.15. Dana jest funkcja kwadratowa f(x) = x ^ 2 gdzie x in R liczby całkowitej k: a) różnica f(k) – f(k – 1) jest liczbą całkowitą nieparzystą b) różnica f f(k + 3) – f(k + 1) jest liczbą podzielną przez 4. Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej