3.16. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Sprowadź ten wzór do postaci ogólnej. a) f(x) = 4 * (x – 3) ^ 2 – 20 b) f(x) = 1/2 * (x + 4) ^ 2 – 6 c )f(x)=-5(x-1)^ 2 +1

3.16. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Sprowadź ten wzór do postaci ogólnej. a) f(x) = 4 * (x – 3) ^ 2 – 20 b) f(x) = 1/2 * (x + 4) ^ 2 – 6 c )f(x)=-5(x-1)^ 2 +1