3.17. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Sprowadź ten wzór do postaci kanonicznej, stosując wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy lub kwadrat różnicy. a) f(x) = x ^ 2 – 2x d) f(x) = 3x ^ 2 – 24x + 50 e) b) f(x) = – 2x ^ 2 + 6x + 1; f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 3x + 1/2

3.17. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Sprowadź ten wzór do postaci kanonicznej, stosując wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy lub kwadrat różnicy. a) f(x) = x ^ 2 – 2x d) f(x) = 3x ^ 2 – 24x + 50 e) b) f(x) = – 2x ^ 2 + 6x + 1; f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 3x + 1/2