3.18. Oblicz wyróżnik funkcji kwadratowej f, jeśli: a) f(x) = – 3x ^ 2 + 6x – 3 d) f(x) = 3(x – 1) * x + 1 b) f(x) = – 3/4 * x ^ 2 – 7x e) f(x) = (3x – 2) ^ 2 c )f(x)=-x^ 2 +2x+8 f) f(x) = – 1/4 * x ^ 2 + 2x + 2 c) f(x) = (1 – 4x)(1 + 4x) f) f(x) = (x ^ 2 – 6(x – 4))/2 . Wyka dot z , że dla każdej

 3.18. Oblicz wyróżnik funkcji kwadratowej f, jeśli: a) f(x) = – 3x ^ 2 + 6x – 3 d) f(x) = 3(x – 1) * x + 1 b) f(x) = – 3/4 * x ^ 2 – 7x e) f(x) = (3x – 2) ^ 2 c )f(x)=-x^ 2 +2x+8 f) f(x) = – 1/4 * x ^ 2 + 2x + 2 c) f(x) = (1 – 4x)(1 + 4x) f) f(x) = (x ^ 2 – 6(x – 4))/2 . Wyka dot z , że dla każdej