3.19. Oblicz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji kwa dratowej f, stosując poznane wzory. Napisz wzór funkcji f w postaci kanonicznej a) f(x) = 2x ^ 2 + 3z d) f(x) = x ^ 2 – 6x + 5 b) f(x) = x ^ 2 – 4 e) f(x) = 4x ^ 2 – x + 1 f) c) f(x) = – x ^ 2 + 10x – 25; f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 2x – 3

3.19. Oblicz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji kwa dratowej f, stosując poznane wzory. Napisz wzór funkcji f w postaci kanonicznej a) f(x) = 2x ^ 2 + 3z d) f(x) = x ^ 2 – 6x + 5 b) f(x) = x ^ 2 – 4 e) f(x) = 4x ^ 2 – x + 1 f) c) f(x) = – x ^ 2 + 10x – 25; f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 2x – 3