3.20. Prosta k jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadrato wej f. Oblicz współczynnik b we wzorze tej funkcji. a) f(x) = 4x ^ 2 – bx + 2, k / x = 0; f(x) = 1/3 * x ^ 2 + bx – 1, k / x = – 3 b) f(x) = – x ^ 2 + bx + 12, k / x = 5 d) f(x) = – 5x ^ 2 + bx – 4, k / x = – 1/2

 3.20. Prosta k jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadrato wej f. Oblicz współczynnik b we wzorze tej funkcji. a) f(x) = 4x ^ 2 – bx + 2, k / x = 0; f(x) = 1/3 * x ^ 2 + bx – 1, k / x = – 3 b) f(x) = – x ^ 2 + bx + 12, k / x = 5 d) f(x) = – 5x ^ 2 + bx – 4, k / x = – 1/2