3.21. Dany jest wyróżnik funkcji kwadratowej y = a * x ^ 2 + bx + ci wierzchołek W paraboli, będącej wykresem tej funkcji. Wyznacz współczynniki a, b, c. a) Delta = 12; W(4, 3) d) Delta = 36 , W(- 1, 3) b) Delta = – 8 , W (1/2, 1) e) A Delta = – 48, W(2, – 3)

3.21. Dany jest wyróżnik funkcji kwadratowej y = a * x ^ 2 + bx + ci wierzchołek W paraboli, będącej wykresem tej funkcji. Wyznacz współczynniki a, b, c. a) Delta = 12; W(4, 3) d) Delta = 36 , W(- 1, 3) b) Delta = – 8 , W (1/2, 1) e) A Delta = – 48, W(2, – 3)