3.22. Oblicz współczynnik a we wzorze punktu wspólnego wykresu funkcji f i osi OY. a) f(x)=a(x+2)^ 2 -7,; Delta = – 84 c) f (x) = a * (x – 3) ^ 2 + 5, Delta = – 10 e) f(x) = a * (- 5 – x) ^ 2 – 1, Delta = 4/5 c) Delta = 120 f) , mathcal N (0,-5); Delta = – 1, W(3/10, 1/20) funkcji kwadratowej f oraz współrzędne b) f(x)=ax^ 2 – sqrt 3 . , Delta = 24 d) f(x) = a * (4 – x) ^ 2 – 2, Delta = – 8 f) f(x) = a * (- x – 1) ^ 2 – 8; Delta = 128

 3.22. Oblicz współczynnik a we wzorze punktu wspólnego wykresu funkcji f i osi OY. a) f(x)=a(x+2)^ 2 -7,; Delta = – 84 c) f (x) = a * (x – 3) ^ 2 + 5, Delta = – 10 e) f(x) = a * (- 5 – x) ^ 2 – 1, Delta = 4/5 c) Delta = 120 f) , mathcal N (0,-5); Delta = – 1, W(3/10, 1/20) funkcji kwadratowej f oraz współrzędne b) f(x)=ax^ 2 – sqrt 3 . , Delta = 24 d) f(x) = a * (4 – x) ^ 2 – 2, Delta = – 8 f) f(x) = a * (- x – 1) ^ 2 – 8; Delta = 128