3.23. Doprowadź wzór funkcji kwadratowej f do postaci kanonicznej. Podaj współ rzędne punktu przecięcia paraboli będącej wykresem funkcji f z osią OY i współ rzędne punktu A, symetrycznego do niego względem osi symetrii tej paraboli. Naszkicuj wykres funkcji f. a) f(x) = x ^ 2 – 6x + 5 c) f(x) = 2x ^ 2 – 8x + 5 e) f(x) = – 2x ^ 2 – 6x b) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 – 4x – 7 4) f(x) = – 1/3 * x ^ 2 + 8/3 * x – 6 f) f(x) = 1/4 * x ^ 2 + 2x + 1

3.23. Doprowadź wzór funkcji kwadratowej f do postaci kanonicznej. Podaj współ rzędne punktu przecięcia paraboli będącej wykresem funkcji f z osią OY i współ rzędne punktu A, symetrycznego do niego względem osi symetrii tej paraboli. Naszkicuj wykres funkcji f. a) f(x) = x ^ 2 – 6x + 5 c) f(x) = 2x ^ 2 – 8x + 5 e) f(x) = – 2x ^ 2 – 6x b) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 – 4x – 7 4) f(x) = – 1/3 * x ^ 2 + 8/3 * x – 6 f) f(x) = 1/4 * x ^ 2 + 2x + 1