3.24. Wyznacz zbiór wartości funkcji kwadratowej f nie szkicując jej wykresu. a) f(x) = 1/2 * x ^ 2 – 10x + 50 c) f(x) = – 1/3 * x ^ 2 + 2x + 3 b) f(x) = – 8x ^ 2 + 7 d) f(x)= 1 4 x^ 2 – 1 2 ,

3.24. Wyznacz zbiór wartości funkcji kwadratowej f nie szkicując jej wykresu. a) f(x) = 1/2 * x ^ 2 – 10x + 50 c) f(x) = – 1/3 * x ^ 2 + 2x + 3 b) f(x) = – 8x ^ 2 + 7 d) f(x)= 1 4 x^ 2 – 1 2 ,