3.25. Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej f nie szkicując jej wykresu. a) f(x) = 2/3 * x ^ 2 – 4x – 4 c) f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 9x b) f(x) = – 1/4 * x ^ 2 + 5x – 25 d) f f(x) = – 4/5 * x ^ 2 – 12x + 19

3.25. Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej f nie szkicując jej wykresu. a) f(x) = 2/3 * x ^ 2 – 4x – 4 c) f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 9x b) f(x) = – 1/4 * x ^ 2 + 5x – 25 d) f f(x) = – 4/5 * x ^ 2 – 12x + 19