3.26. lle jest takich funkcji kwadratowych, których zbiorem wartości jest przedział (-4,+ infty) wyróżnik jest równy 16, a wykres przecina oś OY w punkcie a) Podaj wzory tych funkcji w postaci kanonicznej. b) Naszkicuj wykresy tych funkcji w jednym układzie współrzędnych. c) Podaj A(0, 5) równanie prostej względem której wykresy tych funkcji są symetryczne. Miejsce zerowe funkcji kwadratowej. Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej

3.26. lle jest takich funkcji kwadratowych, których zbiorem wartości jest przedział (-4,+ infty) wyróżnik jest równy 16, a wykres przecina oś OY w punkcie a) Podaj wzory tych funkcji w postaci kanonicznej. b) Naszkicuj wykresy tych funkcji w jednym układzie współrzędnych. c) Podaj A(0, 5) równanie prostej względem której wykresy tych funkcji są symetryczne. Miejsce zerowe funkcji kwadratowej. Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej 

Chcę dostęp do Akademii!