3.202. Wykres funkcji y = |x – 2| ) przecina okrąg 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 4x – 4 = 0 w punktach AiB. a) Oblicz współrzędne punktów AIB. b) Wykaż, że trójkąt ABS, gdzie S jest środkiem danego okręgu, jest prostokątny. c) Oblicz pole figury F=F 1 cap F 2 , jeśli F 1 =\ (x,y):x in R^ y in R Ax x^ 2 +y^ 2 -4x-4<=0\ F 2 =\ (x,y):x in R^ y in R^ y<=|x-2|\ . ,

3.202. Wykres funkcji y = |x – 2| ) przecina okrąg 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 4x – 4 = 0 w punktach AiB. a) Oblicz współrzędne punktów AIB. b) Wykaż, że trójkąt ABS, gdzie S jest środkiem danego okręgu, jest prostokątny. c) Oblicz pole figury F=F 1 cap F 2 , jeśli F 1 =\ (x,y):x in R^ y in R Ax x^ 2 +y^ 2 -4x-4<=0\ F 2 =\ (x,y):x in R^ y in R^ y<=|x-2|\ . ,

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz