3.205. Styczne do okresu o: x ^ 2 + (y + 2) ^ 2 = 3, 2 poprowadzone przez punkt A(- 2, 1) przecinają oś rzędnych w punktach Bic. a) Wyznacz równania tych stycznych. 6) Oblicz, z dokładnością do 1º, miarę kąta ostrego, jaki wyznaczają te styczne. c) Oblicz współrzędne punktów Bic. d) Oblicz pole trójkąta ABC.

3.205. Styczne do okresu o: x ^ 2 + (y + 2) ^ 2 = 3, 2 poprowadzone przez punkt A(- 2, 1) przecinają oś rzędnych w punktach Bic. a) Wyznacz równania tych stycznych. 6) Oblicz, z dokładnością do 1º, miarę kąta ostrego, jaki wyznaczają te styczne. c) Oblicz współrzędne punktów Bic. d) Oblicz pole trójkąta ABC.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz