3.219. Do paraboli o równaniu y = – x ^ 2 – 9 poprowadzono styczne kil, które prze cinają się w punkcie A(4, 0) . Wyznacz: a) równania stycznych kil b) pole trójkąta ABC, gdzie punkty BiC są punktami styczności prostych kili para boli.

3.219. Do paraboli o równaniu y = – x ^ 2 – 9 poprowadzono styczne kil, które prze cinają się w punkcie A(4, 0) . Wyznacz: a) równania stycznych kil b) pole trójkąta ABC, gdzie punkty BiC są punktami styczności prostych kili para boli. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz