3.28. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Wyznacz miej sca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 + 4 b) f(x) = 2 * (x – 3) ^ 2 d) f(x) = (x + 2) ^ 2 – 36 e) f(x) = (x – 1) ^ 2 + 5 c) f(x) = 9x ^ 2 – 81 f) f(x) = – 2 * (x + 1) ^ 2 + 8

3.28. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Wyznacz miej sca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 + 4 b) f(x) = 2 * (x – 3) ^ 2 d) f(x) = (x + 2) ^ 2 – 36 e) f(x) = (x – 1) ^ 2 + 5 c) f(x) = 9x ^ 2 – 81 f) f(x) = – 2 * (x + 1) ^ 2 + 8