3.29. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Wyznacz miej sca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) f(x) = 1/2 * (x + 5) ^ 2 – 8; f(x) = 100x ^ 2 – 25 b) e) f(x) = – 3/4 * x ^ 2 + 1; f(x) = (x + 4) ^ 2

3.29. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Wyznacz miej sca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) f(x) = 1/2 * (x + 5) ^ 2 – 8; f(x) = 100x ^ 2 – 25 b) e) f(x) = – 3/4 * x ^ 2 + 1; f(x) = (x + 4) ^ 2