3.31. Dany jest wzór funkcji kwadratowej. Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) y = 4x ^ 2 – 8x; y = x ^ 2 + 10x + 25 b) e) y = 20 – 4x ^ 2; y = 4/5 * x ^ 2 + 5; y = 1/2 * x ^ 2 + 12x; y = – x ^ 2 + 2x – 1 f)

3.31. Dany jest wzór funkcji kwadratowej. Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) y = 4x ^ 2 – 8x; y = x ^ 2 + 10x + 25 b) e) y = 20 – 4x ^ 2; y = 4/5 * x ^ 2 + 5; y = 1/2 * x ^ 2 + 12x; y = – x ^ 2 + 2x – 1 f)