3.32. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f, o ile istnieją, jeśli: a) f(x) = 9x ^ 2 + 6x + 1 d) f f(x) = – (x + 1) ^ 2 – 9 b) f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 3x; f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 8x + 32 c) ) f(x) = (5x – 4) ^ 2; f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 3x + 3

3.32. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f, o ile istnieją, jeśli: a) f(x) = 9x ^ 2 + 6x + 1 d) f f(x) = – (x + 1) ^ 2 – 9 b) f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 3x; f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 8x + 32 c) ) f(x) = (5x – 4) ^ 2; f(x) = 3/4 * x ^ 2 – 3x + 3