3.33. Oceń na podstawie wartości wyróżnika, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa: a) d) y = – 3x ^ 2 + 9x + 1; y = 2sqrt(2) * x ^ 2 – 4x + sqrt(2)

3.33. Oceń na podstawie wartości wyróżnika, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa: a) d) y = – 3x ^ 2 + 9x + 1; y = 2sqrt(2) * x ^ 2 – 4x + sqrt(2)