3.34. b) e) y = – 2x ^ 2 – 6x – 7; y = – 2x ^ 2 – sqrt(3) * x – 1 c) f) y = 9x ^ 2 + 12x + 4; y = 9x ^ 2 + x – 16 Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Oblicz wyróżnik i wy znacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) y = – 2x ^ 2 – 8x + 10; y = x ^ 2 + 2x + 6 b) y = 3x ^ 2 + 2x – 1; y = 1/4 * x ^ 2 + 3/2 * x – 4 c) f) y = – 1/2 * x ^ 2 – 4x – 8; y = – 2/3 * x ^ 2 – 4/3 * x + 2

 3.34. b) e) y = – 2x ^ 2 – 6x – 7; y = – 2x ^ 2 – sqrt(3) * x – 1 c) f) y = 9x ^ 2 + 12x + 4; y = 9x ^ 2 + x – 16 Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Oblicz wyróżnik i wy znacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) y = – 2x ^ 2 – 8x + 10; y = x ^ 2 + 2x + 6 b) y = 3x ^ 2 + 2x – 1; y = 1/4 * x ^ 2 + 3/2 * x – 4 c) f) y = – 1/2 * x ^ 2 – 4x – 8; y = – 2/3 * x ^ 2 – 4/3 * x + 2