3.35. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w i wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) f(x) = – x ^ 2 + 5x – 4; f(x) = 3x ^ 2 + 7x + 4 b) e) f(x) = 2x – 3x ^ 2; f(x) = 0, 5x ^ 2 – 6x + 8 postaci ogólnej. Oblicz wyróżnik c) f) f(x) = – 4x ^ 2 – 1; f(x) = 2x ^ 2 – 10x + 3

3.35. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w i wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją. a) d) f(x) = – x ^ 2 + 5x – 4; f(x) = 3x ^ 2 + 7x + 4 b) e) f(x) = 2x – 3x ^ 2; f(x) = 0, 5x ^ 2 – 6x + 8 postaci ogólnej. Oblicz wyróżnik c) f) f(x) = – 4x ^ 2 – 1; f(x) = 2x ^ 2 – 10x + 3