3.37. Dany jest współczynnik a i miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Zapisz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. a= sqrt 2 x 1 =-4,x 2 = pm 2 2 a) a a= 1 3 x 0 =7; a=7 x 0 =-2 e) b)

3.37. Dany jest współczynnik a i miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Zapisz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. a= sqrt 2 x 1 =-4,x 2 = pm 2 2 a) a a= 1 3 x 0 =7; a=7 x 0 =-2 e) b)