3.38. Zapisz wzór funkcji kwadratowej f w p a) c) f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 6x + 10; f(x) = – 2x ^ 2 + 3x – 7; f(x) = 1/8 * x ^ 2 – x + 2 d) f) a=-3 x 1 =-2; x 2 =0; a=- 1 3 x 1 =4,; x 2 =8; a= 2 3 x 1 =1- sqrt 2; x 2 =1+ sqrt 2 , ostaci iloczynowej, o ile istnieje. f(x) = 2/5 * x ^ 2 – 1, 6x; f(x) = – 4x ^ 2 + 40x – 36; f(x) = 5/7 * x ^ 2 – 2 6/7 * x – 15

3.38. Zapisz wzór funkcji kwadratowej f w p a) c) f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 6x + 10; f(x) = – 2x ^ 2 + 3x – 7; f(x) = 1/8 * x ^ 2 – x + 2 d) f) a=-3 x 1 =-2; x 2 =0; a=- 1 3 x 1 =4,; x 2 =8; a= 2 3 x 1 =1- sqrt 2; x 2 =1+ sqrt 2 , ostaci iloczynowej, o ile istnieje. f(x) = 2/5 * x ^ 2 – 1, 6x; f(x) = – 4x ^ 2 + 40x – 36; f(x) = 5/7 * x ^ 2 – 2 6/7 * x – 15