3.39. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej. Oblicz współ rzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f. a) f( c) (x) = – 5(x – 6) * (x + 4); f(x) = 4x * (x + 10) b) d) f(x) = 1/2 * (x – 8) * (x + 8); f(x) = – 1/3 * (x – 9) * (x – 3) )

3.39. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej. Oblicz współ rzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f. a) f( c) (x) = – 5(x – 6) * (x + 4); f(x) = 4x * (x + 10) b) d) f(x) = 1/2 * (x – 8) * (x + 8); f(x) = – 1/3 * (x – 9) * (x – 3) )