3.41. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Sprowadź wzór tej funkcji do postaci iloczynowej, o ile istnieje. a) f(x) = (x – 1) ^ 2 – 4; f(x) = – 9 * (x + 2) ^ 2 + 36; f(x) = 2 * (x – 3) ^ 2 + 4 b) f(x) = – 1 * (x + 3) ^ 2 + 9 c) f(x) = 4 * (x – 5) ^ 2 – 16; f(x) = – 1/2 * (x + 7) ^ 2 – 1

3.41. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Sprowadź wzór tej funkcji do postaci iloczynowej, o ile istnieje. a) f(x) = (x – 1) ^ 2 – 4; f(x) = – 9 * (x + 2) ^ 2 + 36; f(x) = 2 * (x – 3) ^ 2 + 4 b) f(x) = – 1 * (x + 3) ^ 2 + 9 c) f(x) = 4 * (x – 5) ^ 2 – 16; f(x) = – 1/2 * (x + 7) ^ 2 – 1