3.42. Na podstawie danych punktów wyróżnionych na wykresie funkcji kwadra towej f, wyznacz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. Następnie podaj jej wzór w postaci ogólnej i w postaci kanonicznej. a) 2 AY b) A(- 3, 1) y y = f(x) 1 2 1 A[1, 1 3/5] -3 -2 1 0 2 X y = f(x) 0 3 4 c) d) P 1 1 y = f(x) 2 2 -2 -1 0 -1 3 X A(1, – 1 1/3) 2 3 4 X y = f(x); A * (- 2, – 2) ^ – 2 3 D

 3.42. Na podstawie danych punktów wyróżnionych na wykresie funkcji kwadra towej f, wyznacz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. Następnie podaj jej wzór w postaci ogólnej i w postaci kanonicznej. a) 2 AY b) A(- 3, 1) y y = f(x) 1 2 1 A[1, 1 3/5] -3 -2 1 0 2 X y = f(x) 0 3 4 c) d) P 1 1 y = f(x) 2 2 -2 -1 0 -1 3 X A(1, – 1 1/3) 2 3 4 X y = f(x); A * (- 2, – 2) ^ – 2 3 D