3.43. Wykaż, że dla dowolnej liczby różnej od 0 i dowolnej liczby rzeczywistej funkcja kwadratowa f(x) = a * x ^ 2 + (a + c) * x + cma co najmniej jedno miejsce zerow

3.43. Wykaż, że dla dowolnej liczby różnej od 0 i dowolnej liczby rzeczywistej funkcja kwadratowa f(x) = a * x ^ 2 + (a + c) * x + cma co najmniej jedno miejsce zerow