3.44. Wykaż, że jeśli suma wszystkich współczynników we wzorze funkcji f(x) = a * x ^ 2 + bx + c jest równa zeru, to funkcja ma co najmniej jedno miejsce zerowe. D

3.44. Wykaż, że jeśli suma wszystkich współczynników we wzorze funkcji f(x) = a * x ^ 2 + bx + c jest równa zeru, to funkcja ma co najmniej jedno miejsce zerowe. D