3.45. Wykaż, że jeślia fli alpha in R-\ 1\ ma dwa miejsca zerowe, z których jedno jest równe -1. , to funkcja kwadratowa f(x) = (a – 1) * x ^ 2 + 2ax + a + 1 Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu

3.45. Wykaż, że jeślia fli alpha in R-\ 1\ ma dwa miejsca zerowe, z których jedno jest równe -1. , to funkcja kwadratowa f(x) = (a – 1) * x ^ 2 + 2ax + a + 1 Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu