3.46. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f i omów własności tej funkcji poprzez odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jaka jest dziedzina funkcji? 2) Jaki jest zbiór wartości funkcji ? 3) Czy funkcja f ma miejsce zerowe? Jeśli tak, to jakie? 4) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne? 5) W jakich przedziałach funkcja jest rosnąca, a w j akich malejąca? 6) Czy funkcja przyjmuje wartość największą, czy najmniejszą? Jeśli tak, to dla ja kiego argumentu? a) f(x) = x ^ 2 + 1 b) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 + 2 d) f(x) = 1/2 * x ^ 2 – 3x + 2 1/2 e) f(x) = – x ^ 2 + 2x – 2 c) f(x) = 3x ^ 2 – 6x; f(x) = – x ^ 2 – 6x – 9

3.46. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f i omów własności tej funkcji poprzez odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jaka jest dziedzina funkcji? 2) Jaki jest zbiór wartości funkcji ? 3) Czy funkcja f ma miejsce zerowe? Jeśli tak, to jakie? 4) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne? 5) W jakich przedziałach funkcja jest rosnąca, a w j akich malejąca? 6) Czy funkcja przyjmuje wartość największą, czy najmniejszą? Jeśli tak, to dla ja kiego argumentu? a) f(x) = x ^ 2 + 1 b) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 + 2 d) f(x) = 1/2 * x ^ 2 – 3x + 2 1/2 e) f(x) = – x ^ 2 + 2x – 2 c) f(x) = 3x ^ 2 – 6x; f(x) = – x ^ 2 – 6x – 9