3.47. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f i omów jej własności, jeśli: a) f(x) = 2(x – 1) * (x + 1) c) f(x) = 1/4 * x ^ 2 + x + 1 e) f(x) = 1/2 * (x + 1) ^ 2 – 2 b) f(x) = – (x – 1) * (x – 5) d) f(x) = – 1/2 * (x + 1) ^ 2 + 4, 5 f) f(x) = – 2x * (x – 2) .

3.47. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f i omów jej własności, jeśli: a) f(x) = 2(x – 1) * (x + 1) c) f(x) = 1/4 * x ^ 2 + x + 1 e) f(x) = 1/2 * (x + 1) ^ 2 – 2 b) f(x) = – (x – 1) * (x – 5) d) f(x) = – 1/2 * (x + 1) ^ 2 + 4, 5 f) f(x) = – 2x * (x – 2) .