...

3.42. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Sprowadź wzór tej funkcji do postaci iloczynowej, o ile istnieje. b) f(x)=-1(x+3)+9 a)/(x)=(x-1)-4 c) f(x)=4(x-5)-16 d) f(x) = -9(x+2)²+36 e) f(x)=2(x-3)’+4. 1) f(x)=-3(x+7)-1 3.43. Na podstawie

3.42. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Sprowadź wzór tej funkcji do postaci iloczynowej, o ile istnieje. b) f(x)=-1(x+3)+9 a)/(x)=(x-1)-4 c) f(x)=4(x-5)-16 d) f(x) = -9(x+2)²+36 e) f(x)=2(x-3)’+4. 1) f(x)=-3(x+7)-1 3.43. Na podstawie

Zobacz!