...

3.43. Na podstawie danych punktów wyróżnionych na wykresie funkcji kwadra- towej f, wyznacz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. Następnie podaj jej wzór w postaci ogólnej i w postaci kanonicznej. a) A(-3,1) b) y = f(x) 3 -2 -1 0 3 4 2- c) AY d) AY -2 -10 -2 4 X /A-2-21 82 Matematyka. Zbiór zadan Klasa 2 Zakres rozszerzony D 3.44. Wykat,

3.43. Na podstawie danych punktów wyróżnionych na wykresie funkcji kwadra- towej f, wyznacz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. Następnie podaj jej wzór w postaci ogólnej i w postaci kanonicznej. a) A(-3,1) b) y = f(x) 3 -2 -1 0 3 4 2- c) AY d) AY -2 -10 -2 4 X /A-2-21 82 Matematyka. Zbiór zadan Klasa 2 Zakres rozszerzony D 3.44. Wykat,

Zobacz!