...

3.44. Wykat, te dla dowolnej liczby a różnej od 0 i dowolnej liczby rzeczywistej funkcja kwadratowa f(x)=ax+ (a+c)x + c ma co najmniej jedno miejsce zerowe D 3.45. Wykaż, że jeśli suma wszystkich współczynników we wzorze funkcji 1(x)=ox²+ bx + c jest równa zeru, to funkcja ma co najmniej jedno miejsce zerowe

3.44. Wykat, te dla dowolnej liczby a różnej od 0 i dowolnej liczby rzeczywistej funkcja kwadratowa f(x)=ax+ (a+c)x + c ma co najmniej jedno miejsce zerowe D 3.45. Wykaż, że jeśli suma wszystkich współczynników we wzorze funkcji 1(x)=ox²+ bx + c jest równa zeru, to funkcja ma co najmniej jedno miejsce zerowe

Zobacz!