3.48. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji fi g. Na stępnie rozwiąż graficznie równanie f(x) = g(x) . a) f(x) = (x + 2) ², g(x) = 1 b) f(x) = – (x – 1) ^ 2 – 1, g(x) = – 5 c) f(x) = 1/2 * (x – 4) * (x + 2), g(x) = – x – 2 d) f(x) = – 1/4 * x ^ 2 + x, g(x) = x – 1

3.48. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji fi g. Na stępnie rozwiąż graficznie równanie f(x) = g(x) . a) f(x) = (x + 2) ², g(x) = 1 b) f(x) = – (x – 1) ^ 2 – 1, g(x) = – 5 c) f(x) = 1/2 * (x – 4) * (x + 2), g(x) = – x – 2 d) f(x) = – 1/4 * x ^ 2 + x, g(x) = x – 1