3.49. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykres funkcji kwadrato wej f i wykres funkcji liniowej g. Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów funkcji i g. a) f(x) = – x ^ 2 – 6x – 9; g(x) = x + 1 , f(x) >= g(x) b) f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 2x + 3; g(x) = – 2x – 3 , f(x) > g(x) c) f(x) = 1/4 * x ^ 2 – 3/2 * x + 3 1/4, g(x) = 3/4 * x + 1 1/4, f(x); f(x) < g(x)

3.49. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykres funkcji kwadrato wej f i wykres funkcji liniowej g. Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów funkcji i g. a) f(x) = – x ^ 2 – 6x – 9; g(x) = x + 1 , f(x) >= g(x) b) f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 2x + 3; g(x) = – 2x – 3 , f(x) > g(x) c) f(x) = 1/4 * x ^ 2 – 3/2 * x + 3 1/4, g(x) = 3/4 * x + 1 1/4, f(x); f(x) < g(x)