3.50. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji kwadrato wych fig. Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów tych funkcji. a) f(x) = – x ^ 2 – 4x , g(x) = x ^ 2 + 2x + 4 , g(x) >= f(x) b) f(x) = – 1/4 * x ^ 2 – x – 2, g(x) = x ^ 2 + 4x + 3 , f(x) < g(x) c) f(x) = x ^ 2 - 3x - 4; g(x) = x ^ 2 + 3x - 4 , f(x) >= g(x)

3.50. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji kwadrato wych fig. Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów tych funkcji. a) f(x) = – x ^ 2 – 4x , g(x) = x ^ 2 + 2x + 4 , g(x) >= f(x) b) f(x) = – 1/4 * x ^ 2 – x – 2, g(x) = x ^ 2 + 4x + 3 , f(x) < g(x) c) f(x) = x ^ 2 – 3x – 4; g(x) = x ^ 2 + 3x – 4 , f(x) >= g(x)