3.51. Ustal znaki współczynników a, b, c we wzorze funkcji kwadrato wej f(x) = a * x ^ 2 + bx + c współrzędnych.. układzie , na podstawie szkicu wykresu tej funkcji w b) c)

 3.51. Ustal znaki współczynników a, b, c we wzorze funkcji kwadrato wej f(x) = a * x ^ 2 + bx + c współrzędnych.. układzie , na podstawie szkicu wykresu tej funkcji w b) c)