3.52. Naszkicuj wykres funkcji stawie: f(x)=[x^ 2 -2x,jetiix in(-x,3)\\ -x-6,ieih x in langle3,+x) matrix ] a) wyznacz przedziały, w których funkcja f jest malejąca b) podaj miejsca zerowe tej funkcji c) odczytaj zbiór, w którym funkcja przyjmuje wartości ujemne. a 0 i na jego pod

3.52. Naszkicuj wykres funkcji stawie: f(x)=[x^ 2 -2x,jetiix in(-x,3)\\ -x-6,ieih x in langle3,+x) matrix ] a) wyznacz przedziały, w których funkcja f jest malejąca b) podaj miejsca zerowe tej funkcji c) odczytaj zbiór, w którym funkcja przyjmuje wartości ujemne. a 0 i na jego pod