3.53. Dana jest funkcja f(x)=[ matrix -2x^ 2 – mathfrak g x-6,;esil(x=(-c,0)\\ -E j [esiix in[0,+x) matrix ] a) Naszkicuj wykres funkcji f. b) Podaj zbiór wartości funkcji f. c) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu -4. d) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nieujemne?

3.53. Dana jest funkcja f(x)=[ matrix -2x^ 2 – mathfrak g x-6,;esil(x=(-c,0)\\ -E j [esiix in[0,+x) matrix ] a) Naszkicuj wykres funkcji f. b) Podaj zbiór wartości funkcji f. c) Oblicz wartość funkcji f dla argumentu -4. d) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nieujemne?