3.54. Naszkicuj wykres funkcji fi omów jej własności, jeśli: a) b) c) f(x)= 3 4 x+2 1 4 ,\\ x^ 2 -6x+8; f(x)=\ matrix -x+1,jesiii x in(-3\\ – 1 4 x^ 2 +2x-4,jes]\\ -4,iesiii x in(8,+o matrix; f(x)= x^ 2 +4x+5,jasin x in(-0,0)\\ x^ 2 -6x+S,jesih x in(0,+x) jeśli x in(- infty,1 rangle , jeśli x in(1,+ infty); x in(- infty,2); x in langle2,8 rangle; x in(8,+ infty); – x ^ 2 – 10x – 21; f(x)=\ – 3 4 x,jesh x in\ -0,…\\ jesh x in\ -4,0\ matrix 0,75x² x ^ 2 – 3x jeśli x in langle0,+ infty); -x-3,

 3.54. Naszkicuj wykres funkcji fi omów jej własności, jeśli: a) b) c) f(x)= 3 4 x+2 1 4 ,\\ x^ 2 -6x+8; f(x)=\ matrix -x+1,jesiii x in(-3\\ – 1 4 x^ 2 +2x-4,jes]\\ -4,iesiii x in(8,+o matrix; f(x)= x^ 2 +4x+5,jasin x in(-0,0)\\ x^ 2 -6x+S,jesih x in(0,+x) jeśli x in(- infty,1 rangle , jeśli x in(1,+ infty); x in(- infty,2); x in langle2,8 rangle; x in(8,+ infty); – x ^ 2 – 10x – 21; f(x)=\ – 3 4 x,jesh x in\ -0,…\\ jesh x in\ -4,0\ matrix 0,75x² x ^ 2 – 3x jeśli x in langle0,+ infty); -x-3,