3.55. Dana jest d) 4) jeśli x in(- infty,-4) funkcja f(x)=\ – 1 2 x^ 2 -2x+1 jeśli x in(-4,2); 1 5 x^ 2 – 4 5 x-4 1 5 , jeśli x in(2,+ infty) a) Naszkicuj wykres funkcji f. b) Podaj zbiór wartości tej funkcji. c) Podaj przedziały monotoniczności funkcji f. d) Określ znak iloczynu: f(- 2pi) * f * (sqrt(2) + 1) 56 Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności

3.55. Dana jest d) 4) jeśli x in(- infty,-4) funkcja f(x)=\ – 1 2 x^ 2 -2x+1 jeśli x in(-4,2); 1 5 x^ 2 – 4 5 x-4 1 5 , jeśli x in(2,+ infty) a) Naszkicuj wykres funkcji f. b) Podaj zbiór wartości tej funkcji. c) Podaj przedziały monotoniczności funkcji f. d) Określ znak iloczynu: f(- 2pi) * f * (sqrt(2) + 1)

56 Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności