...

3.48. Wykaż, że dla dowolnej liczby rzeczywistej k funkcja kwadratowa -k ma dwa miejsca zerowe. Następnie wyznacz war. tość k, dla której suma miejsc zerowych funkcji f jest mniejsza od 9. Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu 3.49.

3.48. Wykaż, że dla dowolnej liczby rzeczywistej k funkcja kwadratowa -k ma dwa miejsca zerowe. Następnie wyznacz war. tość k, dla której suma miejsc zerowych funkcji f jest mniejsza od 9. Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu 3.49.

Zobacz!