...

3.49. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej fi omów własności tej funkcji poprzez odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jaka jest dziedzina funkcji? 2) Jaki jest zbiór wartości funkcji? 3) Czy funkcja f ma miejsce zerowe? Jeśli tak, to jakie? 4) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne? 5) W jakich przedziałach funkcja jest rosnąca, a w jakich malejąca? 6) Czy funkcja przyjmuje wartość największą, czy najmniejszą? Jeśli tak, to dla ja- kiego argumentu? a) f(x) = x²+1 b) f(x)=-3x²+2 c) f(x) = 3x²-6x e) f(x)=-x²+2x-2 f) f(x) = x²-6x – 9 3. Funkeja kwadratowa 3.50. Naszkicu

3.49. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej fi omów własności tej funkcji poprzez odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jaka jest dziedzina funkcji? 2) Jaki jest zbiór wartości funkcji? 3) Czy funkcja f ma miejsce zerowe? Jeśli tak, to jakie? 4) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne? 5) W jakich przedziałach funkcja jest rosnąca, a w jakich malejąca? 6) Czy funkcja przyjmuje wartość największą, czy najmniejszą? Jeśli tak, to dla ja- kiego argumentu? a) f(x) = x²+1 b) f(x)=-3x²+2 c) f(x) = 3x²-6x e) f(x)=-x²+2x-2 f) f(x) = x²-6x – 9 3. Funkeja kwadratowa 3.50. Naszkicu

Zobacz!