...

3.5. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, której wykres otrzy mamy przesuwając równolegle wykres funkcji: a) y== x² o 5 jednostek w lewo wzdłuż osi OX, b) y = -2x² o 3 jednostki w prawo wzdłuż osi OX, 5 o 4 jednostki w górę wzdłuż osi OY, d) y = -x’ o 2 jednostki w dół wzdłuż osi OY.

3.5. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, której wykres otrzy mamy przesuwając równolegle wykres funkcji: a) y== x² o 5 jednostek w lewo wzdłuż osi OX, b) y = -2x² o 3 jednostki w prawo wzdłuż osi OX, 5 o 4 jednostki w górę wzdłuż osi OY, d) y = -x’ o 2 jednostki w dół wzdłuż osi OY.

Zobacz!